Co to jest maska sieci (SM)?

W świecie protokołu IPv4 maska sieci to 32-bitowa liczba odpowiadająca na pytanie, ile bitów adresu IP jest przeznaczonych do identyfikacji sieci. Można go także przedstawić binarnie – dzieląc go na 32 zera i jedynek. Granicę, na której kończy się „1”, a zaczyna „0”, rozumiemy jako wyimaginowaną granicę zer i jedynek. Wartości „1” wskazują bity identyfikujące sieci.

Jak obliczyć maskę sieci dla istniejącej sieci IP?

Wystarczy wpisać adres IP i długość prefiksu w polu wejściowym, a po prawej stronie pojawi się prawidłowa maska sieci.

Co to jest symbol wieloznaczny (WC)?

W świecie protokołu IPv4 symbol wieloznaczny to 32-bitowa liczba odpowiadająca na pytanie, ile bitów adresu IP jest przeznaczonych do identyfikacji hosta. Można go także przedstawić binarnie – dzieląc go na 32 zera i jedynek. Granicę, na której kończy się „1”, a zaczyna „0”, rozumiemy jako wyimaginowaną granicę zer i jedynek. Wartości „1” oznaczają bity identyfikujące gości.

Jak obliczyć symbol wieloznaczny w istniejącej sieci IP?

Procedura jest identyczna. Wystarczy, że wpiszesz adres IP i długość prefiksu w polu wejściowym, a po prawej stronie pojawi się prawidłowy symbol wieloznaczny, który wskazuje, ile bitów adresu IP jest przeznaczonych dla komputera hosta.

Co to jest identyfikator sieci?

W świecie IPv4 identyfikator sieci to 32-bitowa liczba, która jednoznacznie identyfikuje dany segment sieci.

Jak obliczany jest identyfikator sieci?

W rozumieniu schematu CIDR dystrybucji adresów IPv4 identyfikator sieci jest obliczany poprzez wykonanie iloczynu binarnego pomiędzy określonym adresem IPv4 a maską sieci. Wynikiem będzie identyfikator sieci. Ten program automatycznie oblicza identyfikator sieci.

Co to jest brama domyślna?

W świecie IPv4 bramą domyślną jest adres IPv4, na który kierowane są wszystkie „obce” pakiety, które nie są bezpośrednio związane z segmentem sieci, z którego pakiet pochodzi. Brama domyślna jest reprezentowana przez komputer, router sieciowy (router), przełącznik wielowarstwowy/L3 lub zaporę ogniową, która wysyła pakiety kierowane do bramy domyślnej tam, gdzie należą.

Jak obliczyć bramę domyślną?

Łatwo jest obliczyć bramę domyślną. Wystarczy wpisać konkretny adres IP w danym segmencie sieci, który wpisujesz w lewej części, z poprawnym prefiksem segmentu sieci (również wpisanym w lewej części). Korzystając z operacji matematycznej AND, program automatycznie mnoży adres IPv4 i maskę sieci przez iloczyn binarny, aby obliczyć identyfikator sieci. Na tej podstawie określa pierwszy adres IPv4 jako adres bramy domyślnej.